Hvem er jeg

I mine 40 år hos dansk politi har jeg ud over almindeligt politiarbejde beskæftiget mig med uddannelse i 26 år, ligesom jeg i mere end 20 år har haft det ledelsesmæssige ansvar for politiets grunduddannelse, for poli­tiets lederuddannelser samt Politiskolens administration.

 

Derfor har jeg ikke blot en stor og bred vinkel på og indsigt i det danske samfund, men også solide kompe­tencer inden for retshåndhævelse, uddannelse, administration, planlægning og fremskrivning samt ledelse.

 

Jeg har fortsat lyst til at være aktiv og gøre brug af mine kompetencer, men jeg ønsker ikke længere at være bundet af et fast job, da det er væsentligt for mig, at drivkraften skal være lyst til og interesse for at bidrage til bedre løsninger – samtidig med at jeg har indflydelse på selv at tilrettelægge min tid og mine opgaver i samarbejde med eksterne interessenter.

 

Som person er jeg kreativ og nytænkende, rummelig, åben, positiv, samarbejdende, konstruktiv, systema­tisk, kvalitetsbevidst og ordentlig. Derfor er jeg også i stand til at bevæge mig på alle niveauer og tilpasse mig miljøer.

 

Gennem mange år som leder har jeg arbejdet efter den filosofi at respektere og anerkende mine medarbej­dere, og det har tydelig vist mig, at involverede og engagerede medarbejdere, som føler sig værdsatte både fagligt og socialt, yder det optimale og skaber gevinst for såvel organisationen som medarbejderen selv.

 

Det er naturligvis en ledelsesopgave at sætte retning, at holde kursen og at tage ansvaret, men at nå frem til destinationen kræver i høj grad ”teamwork” hos hele ”besætningen”, og hvor man som leder skal have tillid til den enkelte medarbejders faglighed.

 

Der vil selvfølgelig altid og løbende være forretningsgange som skal ændres og opgaver, der skal løses på en anden måde, og her er det efter min opfattelse vigtigt at gøre brug af medarbejderinddragelse. ”Lean-værk­tøjet” kan i tilpasset form være et særdeles effektivt redskab i den forbindelse.

 

/Ole Küpper

Copyright @ All Rights Reserved